Saemien healsoekonferanse 2022 Plaasjesne

Tjaelije Toini Bergstrøm 7 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Saemien healsoekonferanse 2022 Plaasjesne

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere deg til samisk helsekonferanse på Stjørdal.

Torsdag 17. og fredag 18. november 2022
Quality Airport Hotell Værnes på Stjørdal

Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging.

Årets seminar:
Tema den første dagen er «Samisk folkehelse – hva skaper det gode liv?», og den andre dagen «Helsetjenester til samisk befolkning». Temaene følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Konferansen starter med lunsj den første dagen, og avsluttes med lunsj den andre dagen. Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål:
Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:

  • Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
  • Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
  • Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:

  • Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
  • Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Program torsdag 17. november
Tema: «Samisk folkehelse – hva skaper det gode liv?»

1115 – 1230       Ankomst og lunsj
1200 – 1230       Registrering av deltakere
1230 – 1255       Velkommen og praktisk informasjon med Toini Bergstrøm, Aajege, «Tiden er inne for samisk selvbestemmelse», med Sametingsråd Runar Myrnes Balto, Sametinget
1255 – 1335       «Fysisk aktivitet som mestringsstrategi i livet», med fysioterapeutene Johan Martin Stenfjell og Per Martin Westerfjell
1335 – 1345       Pause og kaffe
1345 – 1430       «Samisk helseteam/Saemien healsoedåehkie- et samhandlingsprosjekt», med Jenni Valseth, Per Martin Westerfjell, Ida Storslett, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Oddny Brennås og Johan Inge Greff.
1430 – 1515       «Utendørsterapi», med Årets villmarking Sigrid Rohde, Kompetansesenter Rus Midt-Norge, St. Olavs Hospital, og Hanne Svinsås Magga, Sørsamisk helseteam
1515 – 1530       Pause og kaffe
1530 – 1615       «Faktorer som fremmer samiske ungdoms livsmestring», med Ketil Lenert Hansen, Professor, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitetet
1615 – 1630        Pause og kaffe
1630 – 1815        «Humor i dagliglivet er livsbejaende og har helsefremmende effekt?», med Randi Nymo, psykiatrisk sykepleier og pensjonert førsteamanuensis UiT Institutt for helse og omsorg Campus Narvik
1930 –                   Middag

Program fredag 18. november
Tema: Helsetjenester til samisk befolkning

0830 – 0915       «Samisk hälsoforskning och utbildning i Sverige», Med Lena Maria Nilsson, prosjekt koordinator og representant för for forskargruppen Lávvuo, forskning och utbildning för samisk hälsa vid institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet
0915 – 1000       «SAMINOR: Helseforskning i et samisk landskap – urfolkshelse, Helseforskning i det fler-etniske nord – distriktshelse, Helseforskning i arktisk – global helse», med Inger Dagsvold, PhD, prosjektleder fase 1, og Ann Ragnhild Broderstad, faglig leder Senter for samisk helseforskning, leder SAMINOR
1000 – 1030       Pause, kaffe og utsjekking
1030 – 1115       «Hvordan forebygge vold og overgrep mot barn, og hvorfor det er viktig», med Risten Birje Steinfjell, seniorrådgiver for samiske barns rettigheter og Elin Halleland, seniorrådgiver beskyttelse mot vold og overgrep, Redd Barna.
1115 – 1145       «Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning», med Sigrid Aas, Seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF
1145 – 1200       Pause og kaffe
1200 – 1250       «Frihet fra Vold – NASAK- Nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud», med Jill Rigmor Abelsen Olsen og Johan Inge Greff, NASAK
1250 – 1300       Avslutning
1300 –                   Lunsj

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Johan Martin Stenfjell, Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i samisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør for inntil 12 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad på forhånd, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 10. oktober 2022

Påmeldingsblankett og priser på overnatting finner du HER.
Påmelding sendes til Toini Bergstrøm på mail toibe@trondelagfylke.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Toini Bergstrøm på mail eller på tlf. mobil 90 72 35 13/ 74 17 76 03.

 

Category:
  Saernieh