Sørsamisk helsekonferanse Stjørdal 2022

Av Toini Bergstrøm 2 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk helsekonferanse Stjørdal 2022

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere deg til samisk helsekonferanse på Stjørdal.

Torsdag 17. og fredag 18. november 2022
Quality Airport Hotell Værnes på Stjørdal

Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging.

Årets seminar:
Tema den første dagen er «Samisk folkehelse – hva skaper det gode liv?», og den andre dagen «Helsetjenester til samisk befolkning». Temaene følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Konferansen starter med lunsj den første dagen, og avsluttes med lunsj den andre dagen. Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål:
Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:

  • Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
  • Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
  • Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:

  • Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
  • Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Johan Martin Stenfjell, Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i samisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør for inntil 12 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad på forhånd, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 10. oktober 2022

Påmeldingsblankett og priser på overnatting finner du HER.
Påmelding sendes til Toini Bergstrøm på mail toibe@trondelagfylke.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Toini Bergstrøm på mail eller på tlf. mobil 90 72 35 13/ 74 17 76 03.

 

Kategori:
  Nyheter