Gïelevåhkoe Plassjesne 2021

Tjaelije Toini Bergstrøm 2 våhkoeh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Gïelevåhkoe Plassjesne 2021

Hva skjer på Røros?

Det vil bli ulike samisk språk- og kulturelle aktiviteter i barnehager, skoler, språksenter og andre steder på Røros denne uka. I tillegg vil det samiske språket synliggjøres på andre måter gjennom uka.

Programmet er under utarbeidelse.

Category:
  Saernieh