Gïelevåhkoe Plassjesne 2022

Tjaelije Toini Bergstrøm 12 askh juassah
Gåatan  /  Saernieh  /  Gïelevåhkoe Plassjesne 2022

Hva skjer på Røros?

Denne uka skal samisk språk og kultur synes og høres. Det vil bli ulike samisk språk- og kulturelle aktiviteter i barnehager, skoler, språksenter og andre steder på Røros denne uka.

Arrangement:

Måanta/ mandag 24/10

 • Noeride – lustestallebe! Ungdomstreff Ungdommens hus Røros, fra 6. trinn, kl. 1430 – 1630
  Arr. Rossen tjïelte og Aajege

Dæjsta/ tirsdag 25/10

 • Ålkone ektine årrodh – Være ute sammen ved gapahuken på Doktortjønna kl. 1400 – 1630
  Vi treffes til felles aktiviteter med den gode bålsamtalen, kaffe og varmmat
  Arr. Samisk helseteam
 • Lansering av ny audioguide: Samisk historie i bergstaden på Rørosmuseet kl. 1700
  Lanseringen markeres med en vandring med vekt på samisk historie med guide Jenny Fjellheim. Oppmøte Rørosmuseet
  Arr. Rørosmuseet

Gaskevåhkoe/ onsdag 26/10

 • Digital lansering «Aelhkielohkeme-heefth/ lettleste hefter» kl. 1200 – 1300
  med  forfatter Aasta Joma Granefjell
  Arr. Aajege
 • Salmekveld med sørsamiske salmer i Røros kirke klokka 18:00
  Arr. Røros menighet

Duarsta/ torsdag 27/10:

 • Foredrag «Sørsamiske krigsminner» med Thomas Ole Andersen på Rørosmuseet kl. 1900
  Arr. Rørosmuseet og Aajege

Bearjadahke/ fredag 28/10:

 • Filmworkshop for samiske skoleelever på Storstuggu, fra 6. trinn, kl. 0900 – 1500
  Arr. Raasten rastah og Rossen tjïelte
 • Foredrag om «språk og litteratur i sørsamisk område» på Røros bibliotek kl. 1230-1315
  med Mariann U. Kappfjell fra Sametingets bibliotek. Foredraget er rettet mot alle som jobber med samiske barn og unge.
  Arr. Rossen tjïelte og Sametinget.
 • Ektesne lohkedh/shared reading Solheim Pensjonat på kl. 1600-1730
  med Mariann U. Kappfjell og Meerke Krihke Leine Bientie. Ungdom/voksne
  Arr. Rossen tjïelte og Sametinget.

Laavadahke/ lørdag 29/10:

Raasten rastah filmh på Storstuggu
Gratis arrangement hele dagen inklusive frokost (unntak siste film)

 • Filmfrokost 0830 – 1000
 • Barn og unge 0900 – 1230
  0900 – 1500      Filmworkshop for samiske skoleelever på Storstuggu, fra 6. trinn,
  0930 – 1000       Juvrh vaeresne, 0 – 5 år, «Lohkh munnjien» med Marianne Kappfjell og Meerke Krihke L. Bientie
  1000 – 1030       Juvrh vaeresne, fra 6 år, «Lohkh munnjien» med Marianne Kappfjell og Meerke Krihke L. Bientie
  1030 – 1050       Ålkone svïhtjebe, «Boerehke»
  1100 – 1215        Film «Muahra Mu (Mamma mø)”, tillat for alle (1 tim 5 min)
  Hilsning fra Sametingsråd Maja Kristine Jåma
 • Voksne 1230 – 2000
  1230 – 1800        Kortfilmer rullerer gjennom dagen i Gropa
  1230 – 1330        Radji – en dokumentar om familien Marainen, tillatt for alle (58 min)
  1330 – 1400        Honour to Senator Murray Sinclair, tillat for alle (29 min)
  1400 – 1530        Historjá – Broderi for Sápmi, tillatt for alle (1 time 29 min)
  1600 – 1630        Premiere film produsert av elever i filmworkshop
  Hilsning fra Sametingsråd Maja Kristine Jåma
  1630 – 1745        Tystnaden i Sápmi, 11 år (1 time 15 min)
  1800 – 1945        Forbannelsen, 15 år, kr. 80 (1 time 45 min)
  Arr. Raasten rastah, Aajege, Rossen tjïelte
 • Samisk pubaften på Thomasgaarden fra kl. 2000
  Quiz, samisk musikk og mulighet for kjøp av Røroshakk for kr. 195
  Påmelding for matservering til nicda@trondelagfylke.no innen fredag
  Arr. Thomasgaarden, Raasten rastah, Aajege

Aejlege/ søndag 30/10:

 • Ålkone ektine årrodh – Være ute sammen ved storlavvoen på Hånesåsen kl. 1200 – 1530
  Vi treffes til felles aktiviteter med den gode bålsamtalen, kaffe og varmmat
  Arr. Samisk helseteam

Programhefte for Raasten rastah:Filmh finner du her

Synliggjøring og aktiviteter i skoler og barnehager:

 • Barnehager:
  Svaale, Brekken- og Glåmos barnehage: Fortellerstund med sang, rim og regler «juvrh vaeresne» m. Meerke Krihke L. Bientie.
 • Røros skole:
  1.-2. trinn: Fortellerstund med sang, rim og regler «juvrh vaeresne» m. Meerke Krihke L. Bientie.
 • Raasten rastah Filmh tilbyr skoleforestillinger til barnehager, grunnskole og videregående skoler i Røros
 • Røros videregående skole
  Nybegynnerkurs i sørsamisk på digitale flater, NRK Saepmie på alle toaletter og meny i kantina på sørsamisk
Category:
  Saernieh