Gïelevåhkoe – Samisk språkuke på Røros 2021

Av Toini Bergstrøm 12 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Gïelevåhkoe – Samisk språkuke på Røros 2021

Hva skjer på Røros?

Denne uka skal samisk språk og kultur synes og høres. Det vil bli ulike samisk språk- og kulturelle aktiviteter i barnehager, skoler, språksenter og andre steder på Røros denne uka.

Arrangement:

Laavadahke/ lørdag 23/10:

 • Teater på Storstuggu kl. 1900
  «Doajvvo» med Åarjelsaemien Teatere
  Arr. Storstuggu og Røros kommune

Aejlege/ søndag 24/10

 • Sørsamisk språk vil inngå i tale og sang i dåpsgudstjeneste i Bergstaden Ziir på Røros kl. 11.00, og kveldsmesse i Brekken kl. 18.00.
  Arr. Røros kirkelig fellesråd

Måanta/ mandag 25/10

 • Noeride! Ungdomstreff på Ungdommens hus Røros, fra 8. trinn, kl. 1400 – 1530
  Arr. Røros kommune og Aajege

Dæjsta/ tirsdag 26/10

 • Seminar for lærere «Samisk i opplæringa» på Storstuggu i kinosalen kl. 1400 – 1515
  Med Saemien lohkemejarnge(nasjonal senter for samisk i opplæringa) med Elin Fjellheim og Karen Inga Eira
 • Seminar for foresatte til samiske barn: «Samisk i opplæringa» hos Aajege kl. 1530 – 1700
  Saemien lohkemejarnge (nasjonal senter for samisk i opplæringa) ved Elin Fjellheim og Karen Inga Eira.
  Oppstart med matservering, og deretter foredrag.
  Det blir mulighet for barnepass for de som ønsker det. Påmelding sendes før mandag 25. okt. til Ida Marie Bransfjell på mail Ida.Bransfjell@roros.kommune.no
  Arr. Røros kommune
 • Oppstart «Duedtie – samisk kunst og håndverk» ved Kulturskolen kl. 1600
  Røros kulturskole

Gaskevåhkoe/ onsdag 27/10

 • Ålkone årrodh – båltreff på Doktortjønna kl. 1530 – 1730
  Utendørs quiz, lassokasting og matservering
  Det serveres pølser, saft og kaffe rundt bålet
  Arr. Saemien healsoedåehkie
 • Kveldsåpne utstillinger på Rørosmuseet kl. 1800 – 2000.
  «Hvem eier historien?» og «Interruptions», fri inngang.
  Arr. Rørosmuseet

Duarsta/ torsdag 28/10:

 • Båetieh vytnesjidh hos Aajege kl. 1800 – 2100
  Ta med ditt arbeid og gode humør.
  Arr. Aajege
 • Digital sydsamisk språkkväll hos Aajege kl. 1900 – 2000
  Vanja Torkelsson berättar om hennes nya bok «Eeremes saemiestidh 1» och delar med sig av andra minnen.
  Arr. Samisk språkcentrum ved Sametinget i Sverige

Bearjadahke/ fredag 29/10:

 • Eldretreff med Samisk helsenettverk hos Aajege kl. 1200 – 1500
  Arr. Samisk helsenettverk – eldreprosjektet
 • Konsert på Sangerhuset kl. 1900
  Sara Marielle Gaup
  Arr. Røros Folk Festival, Raasten rastah og Sangerhuset Røros

Laavadahke/ lørdag 30/10:

 • Aajegen biejjie – Åpen dag hos Aajege kl. 1000 – 1430
  Aktiviteter for barn, unge og voksen og matservering
  • 1100 – 1200 Matservering i kantina
  • 1230 – 1430 Foredrag hos Aajege
   «Guvviej bïjre dej beeli» med Karin Rensberg Ripa
   «Beeretje-kåarhth» med Meerke Bientie
  • Aktiviteter for barn og ung i turnhallen i Verket og hos Aajege
   1000 – 1100 Gadtsegarhkh, aktiviteter turnhallen, alder 0 – 6 år
   1200 – 1230 Gadtsegarhkh, joikeworkshop med Sara Marielle Gaup, alder 0–6år
   1200 – 1330 Fueriegadtjh, aktiviteter i turnhallen, fra 7 år
   1330 – 1415 Fueriegadtjh, joikeworkshop med Sara Marielle Gaup, fra 7 år

Aejlege/ søndag 31/10:

 • Sørsamisk språk vil inngå i tale og sang i Soul Church (Tema: Harry Potter) i Bergstaden Ziir på Røros kl. 11.00
  Arr. Røros kirkelig fellesråd

 

Aktiviteter i skoler og barnehager:

 • Svaale maanagïerte Joikworkshop m. Sara Marielle Gaup
 • Røros skole 1.-2.trinn, Glåmos skole, Brekken skole, Glåmos barnehage, Brekkenbarnehage: Gïelevåhkoe: Kampen om Moder Jord. Fortellerstund med Meerke Krihke Leine Bientie
 • «Lykkebeinet» 7. trinn v. Røros skole m. Meerke Krihke Leine Bientie

Synliggjøring:

 • Rørosmuseet
  Utstillinger «Hvem eier historien?» og «Interruptions»
  Formidling i sosiale media
 • Språkplakater på papir og pdf-format utarbeidet av Aajege
  Saemesth amma! Snakk samisk da vel!
  Kan spres til skoler, barnehager og institusjoner
 • Webinar med sørsamisk nybegynnerkurs utarbeidet av Aajege i samarbeid med TrFK
  Saemesth amma! Snakk samisk da vel!
  En sending hver av ukedagene hele uka
  Publiseres på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside fortløpende.
 • Filmer om samiske kulturelementer finansiert av TrFK.
  Filmene er  laget av ungdom til barn og unge for å visualisere og fortelle. Hver film er omtrent 2 minutter.
  Publiseres på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside fortløpende.
 • Fylkepodden utviklet av TrFK
  Podcasten gir fortelling om samiske spor langs Trondheimsfjorden, i tre episoder.
  Episodene er: Om samisk språkuke, Utdanning og kunnskap, og Framtida.
  Disse bidrar i episodene, Ellinor Jåma, Vanja Tørresdal, Jenny Fjellheim og Håkon Hermanstrand
  Publiseres på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside fortløpende.
 • Røros videregående skole
  Nybegynnerkurs i sørsamisk på digitale flater, og NRK Saepmie på alle toaletter
Kategori:
  Nyheter