Samisk språkuke på Røros

Av Toini Bergstrøm 10 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk språkuke på Røros

Hva skjer på Røros?

Det vil bli ulike samisk språk- og kulturelle aktiviteter i barnehager, skoler, språksenter og andre steder på Røros denne uka. I tillegg vil det samiske språket synliggjøres på andre måter gjennom uka.

Lørdag 19. oktober
Røros bibliotek ønsker velkommen til «Eventyrlig lørdag og fortellerstund» kl. 1100. Meerke Krihke Bientie leser fra boka «En skikkelig flink reingjeter».

Søndag 20. oktober
Sørsamisk språk vil inngå i tale og sang i familiemesse i Ziiren kl. 1100, og jubuileumsgudstjeneste i Hitterdalen kl. 1600.

Mandag 21. oktober
Forelesning med tittelen “Samiske spor i det norske språket” med Tove Bull på Rørosmuseet kl 1900.

Onsdag 23. oktober
Aajege arrangerer samisk språkkafe med sytreff hos Aajege kl. 1730 – 2030.
Røros kommune ved Hans Vintervoll og Morten Tøndel vil overrekke «Bergstadsstipendet» til Laila Mari Brandsfjell kl. 1900 på sytreffet.

Torsdag 24. oktober
Pressekonferanse og lansering av audioguide på sørsamisk på Rørosmuseet kl. 1400.

Fredag 25. oktober
Samisk språkkafe på Solheim Pensjonat fra kl. 1900, hvor vi får intimkonsert med Tanja Nordfjell med påfølgende quiz.

Lørdag 26. oktober
Aajege inviterer til familiedag hos Aajege kl. 1100 – 1530
1100 – 1200 Velkommen og enkel matservering
1200 – 1400 Lek og aktivitet i turnhallen Verket hvor barn og voksne deltar sammen med Ida Ljungberg og Lisa Mortensson
1400 – 1530 Aktiviteter for barn og voksne

 • Gadtsegarhkh aktiviteter – filmvisning og pyssel for de yngste barna
 • Fueriegadtjh aktivitet – spill daabloe med Stig Eebre Somby og Thomas Ole Andersen for de eldre barna og voksne
 • Presentasjon av barneapplikasjonen «10/20 bágo» med Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
 • Mulighet for sløydaktiviterer for de voksne
 • Lansering av temaheftet «Låavhtgåetiem tseegkedh» med Marit Fjellheim
 • Bruk av ord fra Sametingets ordplakat 10/20 baakoeh

Middag hos Gallas i Viken kl. 1600
Det serveres tradisjonell kokkjøttgryte. Pris kr. 100 voksen/ 50 barn.

NB! Påmelding til middagen innen onsdag 23/10 til Laila Mari Brandsfjell på mail laibra@trondelagfylke.no eller tlf. 932 65 354

Søndag 27. oktober
Sørsamisk språk vil inngå i tale og sang i folkemusikkmessen i Brekken kirke kl. 1800

Skolene har følgende aktiviteter:

Barnehager og grunnskoler i Røros:

 • Gïelecirkus med Giron Sámi Teáhter har forestilling og workshop med førskolebarn og 1. – 4. trinn
 • Tanja Brejhta Nordfjell har workshop med Svaale maanagierte og 1. – 10. trinn innen «samisk joik/ vuelie»
 • Samisk historie med forelesning av «samisk religion og bjrnejakt» til 5. – 10. trinn med Thomas Ole Andersen
 • Meerke Krihke Leine Bientie har workshop med tema «Tjiehtjeremåara/ Lykkebeinet» for 7. trinn
 • Samiskelever i 8. – 10. trinn har sørsamisk filmworkshop i samarbeid med Midtnorsk filmsenter.
 • Lærerne i kulturskolen har workshop om «samisk kunsthåndtverk og duedtie» med Laila Mari Brandsfjell og «joik/ vuelie» med Tanja Brejhta Nordfjell

Røros videregående skole:
Skolen har «fornorskningsprosessen» som tema denne uka med forelesninger og filmvisning av «Kautokeinoopprøret». I kantina vil ukemenyen presenteres på samisk, og i tillegg  serveres det samisk mat to dagene.

Synliggjøring

 • Aajege lanserer innføringskurs i sørsamisk på Youtube til bruk i barnehager og skoler.
 • Utstillingen «Naemhtie såårneme – Rørossamer i aviser 1910 – 2017» blir stående hos Aajege/ Røros videregående skole hele uka.
 • Rørosnytt presenterer «Dagens samiske uttrykk» hver dag gjennom hele språkuka.
 • Kirkekontoret arbeider med tospråklig kommunikasjon med publikum i skriftlig egenpresentasjon (maler, skilt etc) og vil lansere noe av dette for offentligheten denne uka.
 • Harald Hauge leverer prestepreik i Fjell-Ljom torsdag 24. oktober og har som mål at denne skal publiserer delvis på sørsamisk.
 • Aajege får snapchatfilter.
 • Skanckebua stiller med meny på sørsamisk.

Programmet for språkuka er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.

Har du bidrag til språkuka på Røros ta kontakt med Aajege ved Toini Bergstrøm på mail. toibe@trondelagfylke.no

Kategori:
  Nyheter