Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne

Tjaelije Toini Bergstrøm 3 våhkoeh juassah
Gåatan  /  Bokse  /  Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne

Dan hïeljen Aajegen lea gapta jïh væjjoekuvsje Plassjesne. Mijjen lohketæjja lea Franciska Rensberg. Aavoedibie!

Category:
  Bokse