Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne

Dan hïeljen Aajegen lea gapta jïh væjjoekuvsje Plassjesne. Mijjen lohketæjja lea Franciska Rensberg. Aavoedibie!

Kategori:
  Boks