Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1 på Røros høsten 2022

Av Toini Bergstrøm 7 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1 på Røros høsten 2022

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1» for voksne som deltidskurs høsten 2022.  Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Innhold:
Hovedmålet med kurset er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk, og det er ingen krav til forkunnskaper. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk, samt lese enkle tekster. Aktiv deltagelse i opplæringen er avgjørende for utbyttet av studiet. Opplæringen gjennomføres etter studieplanen for «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1» på 15 studiepoeng.

Organisering:
Totalt omfang av opplæringen er på 160 undervisningstimer (a 45 minutter), samt egenstudier. Studiet gjennomføres som deltidsstudie på Røros høsten 2022 med til sammen 6 undervisningsuker fordelt over 3 perioder, hver på 2 uker. Samlingene er ukene 39/ 40, 42/43 og 45/46 mandag til torsdag kl. 0830 – 1500, med forbehold om endringer.

Formalisering av kompetanse:
Dersom man ønsker å formalisere sin kompetanse er det mulig å melde seg opp til privatisteksamen i «Saal1 – Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng» gjennom Samisk Høgskole med oppmeldingsfrist 1. september. Oppmelding til eksamen skjer på eget skjema som deltakerne vil få tilsendt.

Kostnader:
Det er en kursavgift på kr. 500 som dekker en del kursmaterialer. Dersom man melder seg opp til eksamen vil det bli en eksamensavgift på kr. 1400 istedenfor kursavgift. Deltakerne må også dekke kurslitteratur i form av bøker, reiseutgifter og kost/losji.

Utvidet frist for påmelding 13. juni 2022
Påmelding sendes på mail til toibe@trondelagfylke.no med følgende informasjon: Navn, adresse, telefonnummer og eventuelle forkunnskaper.

Kurset igangsettes under forutsetning av at minimum 6 deltakere. Påmelding skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 15 plasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no.

Kategori:
  Nyheter