Antikvarisk restaurering av sørsamisk bur i Essandheim er i gang

Av Aajege 6 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Antikvarisk restaurering av sørsamisk bur i Essandheim er i gang

Buret i Essandheim som skal restaureres etter antikvariske prinsipper. Bildet er tatt i forbindelse med en synsbefaring Aajege gjennomførte sammen med brukere av boplassen en vindstille høstdag i 2016. Foto: Thomas Ole Andersen.

Essandheim og Essandsjøen er en del av et tradisjonelt samisk kulturlandskap som strekker seg langt tilbake i tid. Det stående samiske bygningsmiljøet i Essandheim er resultat av omstillingen til kombinasjonsbruk mellom reindrift og jordbruk på begynnelsen av 1900-tallet. Det finnes svært få  automatisk fredete sørsamiske bygningsmiljøer som Essandheim, med en rekke bygningstyper som representerer ulike sider og epoker ved områdets samiske kulturhistorie. Her finnes en tradisjonell derhvie-gåetie (gamme), bur, våningshus mm. Boplassen har veldig høy bevaringsverdi og er en vesentlig del av regionens samiske kulturarv.

Derfor samarbeider Aajege samisk språk – og kompetansesenter med grunneier og antikvarisk håndverker Bygningskultur Røros A/S om restaurering av et bur i Essandheim. Første del av prosjektet er nå i gang. Nå transporteres alt av trevirket som skal anvendes i restaureringsarbeidet på skaresnøen fram til boplassen. Selve restaureringsarbeidet vil finne sted i barmarksesongen 2017 før isen legger seg på Essandsjøen. Prosjektet er finansiert og godkjent av Sametinget.

Prosjektansvarlig er Thomas Ole Andersen ved Aajege samisk språk- og kompetansesenter

Kategori:
  Nyheter