Delta på Aajege sin brukerundersøkelse 2021

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Delta på Aajege sin brukerundersøkelse 2021

Aajege er et samisk språk- og kompetansesenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser, aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø.

Aajege skal bidra til økt forankring i samisk språk, kultur og identitet for enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet.

Vi ønsker å bli bedre på det vi gjør! Vi vil derfor invitere våre brukere til å vurdere de tiltak som er gjennomført de siste 2 år. I tillegg har du muligheten til å påvirke hvilke tiltak vi skal sette i gang de neste 2 årene.  Benytt derfor anledningen til å delta i årets brukerundersøkelse hos Aajege.

Svar på brukerundersøkelsen her innen 11. mai 2021.

Dersom du har spørsmål til bruker undersøkelsen så ta kontakt med:

Kategori:
  Nyheter