Buret er sikret for framtiden

Av Aajege 6 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Buret er sikret for framtiden

En del av den sørsamiske kulturarven er sikret for fremtiden. Buret i Essandheim er ferdigrestaurert. Sammen med huseier, håndverkere i Bygningskultur Røros har Aajege nå sluttført den antikvariske restaureringen av et sørsamisk bur i Essandheim. Skadde og ødelagte bygningsdeler har blitt byttet ut med nye i samme stil og materiale. Buret på den tradisjonelle sørsamiske boplassen Essandheim er nå sikret for lang tid framover. Egeninnsatsen og bevaringslysten til familien og det møysommelige antikvariske håndverket til Bygningskultur Røros har medført at prosjektet har blitt svært vellykket.

Essandheim er et helt unikt sørsamisk bygningsmiljø med høy verneverdi og er en betydningsfull del av vår sørsamiske kulturarv. Det stående bygningsmiljøet spenner i tid fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag, hvor hvert enkelt byggverk formidler områdets regionale samiske kulturhistorie. I denne historien inngår også det nyrestaurerte buret som er bygd på 1940-tallet. Det er viktig å bevare alle byggverkene i Essandheim, da de samlet utgjør et unikt tradisjonelt sørsamisk bygningsmiljø. Essandheim er et av de få verneverdige sørsamiske helhetlige bygningsmiljøene som er stående og fortsatt i kontinuerlig bruk. Derfor vil Aajege i samarbeid med huseier i tiden framover ta initiativet til å restaurere Essandheim i sin helthet. Blant annet gjenstår det å restaurere vedskjulet og «litjkoja» etter antikvariske prinsipper.

Foto: Aajege
Det ferdigrestaurerte buret.

Foto: Aajege

Foto: Aajege. Antikvarisk håndverker Erik Ulvan fra Bygningskultur Røros AS har i tett samarbeid med eiere av Essandheim  og Aajege restaurert det verneverdige sørsamiske buret.

 

Kategori:
  Nyheter