Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie

Av Stig Arne Somby 5 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie

Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie. Luste vihth aelkedh barkedh, jïh gaajhkh barkoevoelph vihth vuejnedh!

Kategori:
  Boks