Eejehtallemen mænngan

Av Toini Bergstrøm 5 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Eejehtallemen mænngan

Dellie gaajhkesh bååstede daesnie Aajegisnie eejehtallemen mænngan. Håhkesjibie hijven tjaktje sjædta.

Kategori:
  Boks