Eksaamene

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Eksaamene

Daan biejjien mijjen studenth, mah aalkoekuvsjesne lohkeminie, edtjieh eksaamenem vaeltedh. Læhkoe dijjese.

Kategori:
  Boks