Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne

Av Toini Bergstrøm 12 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne

Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne daan bijjien jïh jirreden. Luste dah jeatjah gïelebarkijh Nöörjesne gaavnedidh.

Kategori:
  Boks