Gïelevåhkoe: Filmh

Av Toini Bergstrøm 9 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelevåhkoe: Filmh

Daan iehkeden maahta filmh Storstuggusne vuartasjidh. Ts. 1800 dellie «Great Grandmothers» jih ts. 1930 «Charter».

Kategori:
  Boks