Gïelevåhkoe: Gæjhtoe gaajhkide

Av Toini Bergstrøm 4 uker siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelevåhkoe: Gæjhtoe gaajhkide

Gæjhtoe gaajhkide mah mijjen gïelevåhkosne Plassjesne meatan orreme.

Kategori:
  Boks