Gïelevåhkoe: Saemesth!

Av Stig Arne Somby 3 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Gïelevåhkoe: Saemesth!

Ts. 18 raejeste saemien noerh böörieh jeatjah noerh båetedh åarjelsaemien lïeredh, Ungdommens Hus.

Kategori:
  Boks