Gïeleviermie – sørsamisk språknettverk på Røros

Av Toini Bergstrøm 2 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Gïeleviermie – sørsamisk språknettverk på Røros

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Gïelem nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum, Sametinget i Sverige,  gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk

Torsdag 7. – fredag 8. november 2019
Røros hotell på Røros

Målet med Gïeleviermie:
Skape en arena der det sørsamiske språket snakkes, høres og synes.

  • Dele erfaring og kunnskap om sørsamisk språkarbeid.
  • Gi deltagerne en faglig utvikling innenfor samisk språkarbeid.
  • Bidra til å etablere kompetansenettverk i arbeidet med sørsamisk språk og kultur.

Målgruppe:
Samiske språkarbeidere og som er interessert  i samisk språk  som ønsker å heve sin kompetanse  innfor sørsamisk på norsk og svensk side av Saepmie.

Seminaret starter med lunsj torsdag og avsluttes med lunsj fredag. Programmet er under utarbeidelse. Det vil bli eksterne forelesninger den første dagen. Den andre dagen presenterer språksentrene egne prosjekter og tiltak. I tillegg vil det også bli lanseringer av nye prosjektresultater. Konferansespråket er sørsamisk og norsk/svensk. Sametinget i Norge og Trøndelag fylkeskommune finansierer årets språknettverk.

Påmeldingsfrist innen 19. september

Påmelding sendes til Aajege ved Toini Bergstrøm på mail toibe@trondelagfylke.no.
Husk å oppgi navn, mailadresse og telefonnummer.

Det er ingen deltakeravgift, men overnatting og opphold på Røros hotell reserveres og dekkes av den enkelte. Kontakt Røros Hotell for reservering av hotellrom på tlf. +47 72 41 80 00 med referanse «Gïeleviermie – Sørsamisk språknettverk». Etter påmeldingsfristen slettes vår romreservasjon.

Priser for overnatting og opphold:

  • Alternativ 1:
    Per person i enkeltrom NOK 2370 og enkeltrom kr. 2105. Inkluderer overnatting, en frokost, to lunsjer, middag og kaffepauser.
  • Alternativ 2:
    Dagpakke for ikke boende per dag NOK 535. Inkluderer en lunsj og kaffepauser. Middag kommer i tillegg på NOK 450.

Ved spørsmål kontakt Toini Bergstrøm på mail toibe@trondelagfylke.no eller tlf. +4790723513.

Kategori:
  Nyheter