Hardsløydkurs i å lage kniv eller turkopp

Av Toini Bergstrøm 7 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Hardsløydkurs i å lage kniv eller turkopp

Aajege planlegger i samarbeid med Duedtie Instituhta å ha sløyd- og graveringskurs av nejpie/guksie i uke 10 og 12 i mars 2017. Hensikten er å lære ulike teknikker og metoder i arbeid med å lage kniv eller kopp.

Målsetning:
Målet med kurset er å lære hvordan man lager en sørsamisk nejpie av horn eller tre eller guksie, ornamentikk og ulike graveringsmetoder – og teknikker, samt lære samisk terminologi rundt dette arbeidet.

Omfang og organisering:
Kurset gjennomføres over to helgesamlinger i mars. Kurset starter fredag kl. 1600, går hele lørdagen og avsluttes søndag kl. 1600. Kurset lokaliseres til Aajege sine lokales ved Røros videregående skole.

Innhold:
Gjennom kurset vil man få presentert ulike mønstre og materialer for sløyding og gravering i horn og/eller tre. Det blir fokusert på tradisjonell skikk, bruk og ornamentikk. Med utgangspunkt i egne skisser og materiale skal deltakeren lage egen nejpie/guksie med gravering. Samisk terminologi vil bli brukt i tilknytning til de ulike arbeidsoppgavene.

  1. Første kurshelg 10. – 12. mars.
    Fokus på sløyding av nejpie og guksie, hvor deltakerne kommer i gang med ulike gjenstander. Lærere denne helgen er Nils Ove Gustafsson og Tomas Punde
  2. Andre kurshelg 24. – 26. mars.
    Fokus på gravering i horn og tre, samt at deltakerne ferdigstillinger sine gjenstander. Lærere denne helgen er Nils Ove Gustavsson og Morten Brandfjell.

Kurset er for nybegynnere og viderekommende, men det kreves noe forkunnskaper i bruk av maskiner og verktøy til hardsløyd. Man kan delta på begge samlingene eller bare den ene kurshelgen. Den andre kurshelgen kan også passe for dem som har sløyd som trenger å ferdigstilles.

Kursavgift:
NOK 1000 som betales ved kursstart for begge kurshelgene, eller NOK 500 for en kurshelg.

Deltakerne må selv skaffe materialer til kurset. Materiale kan skaffes hos Cecilia Lifjell: tlf.+47 466 27 902 / info@lifjellbovre.no , og Jørn Jensen på Rørosmartnan.

Påmelding:
Påmelding skjer innen 1.mars 2017 til Maja Kristine Jåma på e-post: maja.kristine.jama@stfk.no eller tlf.: + 47 47 24 23 66. Ved påmelding sendes det ut materiallister, tidspunkt mm.

Påmeldingen er bindende og kurset settes i gang under forutsetning av nok deltakere (minimum 6). Maksimalt antall deltakere er 12 etter prinsippet «først-til-mølla».

Ta kontakt med Maja Kristine Jåma for mer informasjon.

Kategori:
  Nyheter