Høringsseminar NOU 2016:18 Hjertespråket på Røros

Av Toini Bergstrøm 7 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Høringsseminar NOU 2016:18 Hjertespråket på Røros

Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter inviterer i samarbeid med Sametinget til høringsseminar om oppfølging av NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Høringsseminaret er åpent for alle. Det blir satt fokus på det sørsamiske språket. Sametinget og Samisk språkutvalg er invitert til å snakke om utredningen og høringsprosessen.

Tid:                Torsdag 16. februar 2017. Kl. 1130 – 1530
Sted:              Røros videregående skole, Auditoriet

Program:

1130 – 1140  Kaffe og registrering
1140 – 1145  Velkommen
1145 – 1210  Åpningshilsen og Sametingets språkarbeid. Sametingsråd Lars Filip Paulsen
1210 – 1300  Presentasjon av NOU. Hovedtrekk og emner av sørsamisk interesse; Elin Fjellheim, Samiskspråkutvalg
1300 – 1315  Pause og beinstrekk
1315 – 1330  Spørsmål fra salen
1330 – 1340 Høringsprosess med innlegg fra Sametinget
1340 – 1350 Høringsprosedyre i Trøndelag med Tove Gaupset, Sør-Trøndelag fylkeskommune
1350 – 1515  Forberedte innlegg og diskusjon
1515              Avslutning

Kontaktpersoner:

  • Liss-Ellen Ramstad, tlf. 78 47 40 14 eller mail Liss.Ellen.Ramstad@samediggi.no
  • Toini Bergstrøm, Aajege, tlf. 90723513 eller mail toini.bergstrom@stfk.no

Meld deg på facebook arrangement her:

Kategori:
  Nyheter