Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna

Samisk Høgskole planlegger i samarbeid med Aajege å sette i gang studiet «Kontinuitet og vitalisering av tradisjonell vætna» som deltidsstudie på Røros høsten 2022.

  • Undervisningsspråk: Sørsamisk og norsk/svensk
  • Studiested: Studiet er samlingsbasert med samlinger ved Aajege samisk språk- og kultursenter i Plassje
  • Høstterminen 2022
  • 15 studiepoeng
  • Studiekode: DUO 122
  • Studieplan
  • Forelesninger, samlinger og timeplan finner du HER!

Om studiet
Studiet fordyper seg i hvordan planlegge, utøve og formidle vætna. Her får studentene praktisk og teoretisk kunnskap som gir dem redskaper til å fordype seg i, og utvide sine ferdigheter og forståelse i vætna. I studiet benyttes metoder for problemløsning, som gir
studentene verktøy til å planlegge, utforme og utøve vætna. Studentene fordyper seg i vætnatradisjonens kontinuitet og vitalisering.

Undervisningsspråk
Sørsamisk er hovedspråk i undervisningen. En del av undervisningen foregår på norsk/svensk. Eksamen kan gjennomføres på sørsamisk eller norsk/svensk.

Læringsformer
Praktisk arbeid med vætna, forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, portfolio (arbeidsmappe og vætnaprodukt), veiledning, seminarer og oppføring av vætnautstilling.
I studiet er halvparten organisert undervisning (vytnesjidh/ praktisk arbeid med vætna, forelesninger, veiledning, seminarer osv.) og halvparten selvstendig arbeid (vytnesjidh/praktisk arbeid med vætna, lesing, løsning av arbeidsoppgaver, refleksjon osv.).

Opptakskrav
Vanlige opptakskrav til høyere utdanning. Opptaksgrunnlag kan være enten generell studiekompetanse (fullført videregående utdanning) eller realkompetanse.

I tillegg kreves kompetanse i sørsamisk og i vætna. Språkkravet kan oppfylles på følgende måter: Sørsamisk som 1., 2. eller fremmedspråk på videregåendeskole i Norge, eller sørsamisk som modersmål (200 poeng) eller moderna språk (200-300 poeng) på gymnas i Sverige, eller tilsvarende opplæring i samisk etter gjeldende regler. Språkkravet kan også oppfylles ved sørsamisk semesteremne (30 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning eller ved å bestå sørsamisk språktest som Samisk høgskole gjennomfører. Dersom det er usikkerhet om nivået på søkerens språkkompetanse, fremmes saken til faglig vurdering og blir behandlet på bakgrunn av dette.

For å dokumentere kompetanse i vætna må søkeren sende inn 5-8 bilder av egen vætna eller av 2-3 vætnaprosjekter, der man viser til den kreative prosessen. Dersom søkeren har fagbrev i vætna eller utdanning fra en vætnaskole eller tilsvarende vætnautdanning, kan søkeren sende inn fagbrev eller studiebevis som dokumentasjon på kompetanse i vætna.

Søknadsfrist 15. april 2022
Søknad til studiet gjøres gjennom Samisk Høgskole sin søknadsportal, og den kommer du til ved å trykke HER

Kategori:
  Nyheter