Prosjektstilling som «gïeletjiehpije» ved samisk barnehageavdeling Svaale

Av Toini Bergstrøm 5 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Prosjektstilling som «gïeletjiehpije» ved samisk barnehageavdeling Svaale

Aajege og Røros kommune/ samisk barnehageavdeling Svaale samarbeider om prosjektet «Gïeletjiehpije». En «gïeletjiehpie» skal fokusere på språkstimulering og opplæring i sørsamisk språk og kultur til barn og foreldre i den sørsamiske barnehageavdelingen.

Vi har følgende stillinger ledige i perioden 010918 – 300819:
Inntil 50 % prosjektstilling som «Gïelethiehpije» i Ysterhagan barnehage ved samisk barnehageavdeling i Svaale.

Arbeidsoppgaver:
«Gïeletjiehpije» skal arbeide med språkstimulering i de ulike aktivitetene som foregår i den samiske barnehageavdelingen i Svaale. Man skal i nært samarbeid med pedagogisk leder og personell i Svaale, ha som oppgave å være pådriver for det samiske språkarbeidet til barn og voksne i barnehageavdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner:
Det kreves god sørsamisk muntlige språkkompetanse og kjennskap til samiske forhold.

Vi søker arbeidstakere med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. Politiattest kreves. Fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Toini Bergstrøm tlf. 907 23513 eller e-post. Søknad med CV sendes til toibe@trondelagfylke.no.

Søknadsfrist innen 15. august.

Kategori:
  Nyheter