Minngemes barkoebiejjie jåvli åvtelen

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Boks  /  Minngemes barkoebiejjie jåvli åvtelen

Minngemes barkoebiejjie jïh skuvlebiejjie jåvli åvtelen. Utnieh hijven jåvle-eejehtalleme.

Kategori:
  Boks