Naemhtie såårneme! Rørossamer i aviser 1910 – 2017

Av Toini Bergstrøm 7 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Naemhtie såårneme! Rørossamer i aviser 1910 – 2017

Ny samisk vandreutstilling hos Aajege på Røros videregående skole mars 2017

Det har alltid vært samer i Sør – Trøndelag og Hedmark. De har i uminnelige tider levd sine liv over hele regionen. Aviser kan være et lite tidsvitne for viktige og mindre viktige samiske hendelser opp igjennom historien.

Aajege har i forbindelse med Tråante 2017 jubileet laget en kulturhistorisk vandreutstilling hvor aviser er brukt som hovedkilde til å formidle samiske hendelser opp igjennom historia. Utstillingen tar for seg landskapet som de samiske reinbeitedistriktene Saanti sijte (Essand), Gåebrien sijte (Riast/Hylling), Svahken sijte (Elgå) og Trollheimen sijte inngår i. Samisk språk og kultur er en naturlig del av dette området. Glimt fra den samiske horisonten har av og til kommet på trykk i forskjellige aviser og magasiner.

Vi må alltid ha i bakhodet at framstillinger av samer i aviser er påvirket av mange forskjellige forhold. For eksempel hvem som skriver, hvem som eier avisen, hvordan samfunnet og enkeltpersoner oppfatter det som formidles. Alt dette kan påvirke hvilke nyheter som kommer på trykk og hvordan de presenteres. Med dette i bakhodet oppfordrer vi dere til å besøke utstillingen.

Utstillingens kommer nå til Røros. Den blir å finne hos Aajege på Røros videregående skole i tidsrommet 06.03.2017 – 24.03.2017, og Røros folkebibliotek i tidsrommet 27.03. 2017- 24.04. 2017.

Utstilling skal på vandring i hele det rørossamiske området i løpet av jubileumsåret 2017.

Åpningstider for Røros videregående skole:
Mandag – fredag : 0800 – 1530

Kontaktperson for utstillinga:
Thomas Ole Andersen
Mail: thomas.andersen@stfk.no
Mob: 957 49 521

Kategori:
  Nyheter