Njealjede biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 11 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Njealjede biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien njealjede biejjien gïelevåhkosne. Daan iehkeden edtja Thomas Ole Andersen åarjelsaemien våaroenmojhtesi bïjre Rørosemuseeumisnie soptsestidh.

Kategori:
  Boks