Nytt digitalt læremiddel for sørsamisk som 1. språk vg2

Av Toini Bergstrøm 3 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Nytt digitalt læremiddel for sørsamisk som 1. språk vg2

I dag lanseres betaversjon av nytt fag og nye kapitler i sørsamisk digitale læremidler for faget sørsamisk som 1. språk vg2 for elever i videregående skole. Læremidlet vil oppdateres fortløpende med nytt fagstoff gjennom prosjektperioden.

Vi har fått fire nye kapitler:

  • Å bli kjent
  • Retorikk
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Film

I disse kapitlene finnes det tekster, filmer og oppgaver.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Grong videregående skole og Aajege/ Røros videregående skole. Prosjektet er finansiert av Sametinget, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Følg med på NDLA!

For mer informasjon kontakt:

  • Redaktør Liv Karin Joma, Grong videregående skole, tlf. 993 63 195, mail liv-karin.joma@ntfk.no
  • Prosjektleder Toini Bergstrøm, Aajege, tlf. 907 23 513, mail toini.bergstrom@stfk.no
Kategori:
  Nyheter