Digitalt læremiddel for sørsamisk som 1. språk vg1 og vg2

Av Toini Bergstrøm 5 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Digitalt læremiddel for sørsamisk som 1. språk vg1 og vg2

Visste du at det utvikles digitale læringsressurser for faget sørsamisk som 1. språk for elever i videregående skole? Læremidlet oppdateres fortløpende med nytt fagstoff gjennom prosjektperioden, så følg med på NDLA.

Læringsressurser for vg1 er ferdigutviklet, og for vg2 er det lagt ut til sammen 6 kapitler:

  • Samisk skrifthistorie
  • Å presentere
  • Retorikk
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Film
  • Grammatikk

I disse kapitlene finnes det bilder, arbeidsoppgaver, interaktive oppgaver, videoer, film og lenker til andre faglige ressurser. Læremidlet er åpent for alle, og er gratis for brukeren. Dette innebærer at også andre brukere enn den videregående skolen kan benytte seg av læremidlet.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Grong videregående skole og Aajege/ Røros videregående skole. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Trøndelag fylkeskommune.

Følg med på NDLA!

For mer informasjon kontakt:

  • Redaktør Liv Karin Joma, Grong videregående skole, tlf. 993 63 195, mail livjo@trondelagfylke.no
  • Prosjektleder Toini Bergstrøm, Aajege, tlf. 907 23 513, mail toibe@trondelagfylke.no
Kategori:
  Nyheter