Ønsker du å studere sørsamisk på heltid skoleåret 2017/18

Av Toini Bergstrøm 7 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Ønsker du å studere sørsamisk på heltid skoleåret 2017/18

Aajege gir tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole på ulike nivå som heltiddstudie et helt år skoleåret 2017/18. Dette er totalt 3 studier på til sammen 60 studiepoeng. Man kan gjennomføre hele årsenheten samlet, eller ta enkeltstudier. Alle studiene gjennomføres i Aajege sine lokaler ved Røros videregående skole.

  1. Sørsamisk i praktiske situasjoner – del 1, 15 studiepoeng, høsten 2017.
  2. Sørsamisk i praktiske situasjoner – del 2, 15 studiepoeng, høsten 2017
  3. Sørsamisk semesteremne, 30 studiepoeng, våren 2018

Studiet igangsettes under forutsetning av at minimum 6 studenter takker ja til studieplass for hvert av studiene.

Er du interessert i studiene eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toini.bergstrom@stfk.no.

Kategori:
  Nyheter