Saemien healsoseminaare

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Saemien healsoseminaare

Daelie saemien healsoe- jïh sosialfaagen seminaarem aalkeme Stjørdaelesne. Gïeltegs jïh buerie!

Kategori:
  Boks