Samisk språk- og kultursamling for elever i grunnskolen

Av Aajege 6 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk språk- og kultursamling for elever i grunnskolen

Aajege tilbyr i samarbeid med Røros skole tre samiske språk- og kultursamlinger for elever i grunnskolen fra Rørossamisk område i løpet av et skoleår. Hver samling er knyttet opp imot et tema innenfor samisk læreplan.

Invitasjon til samlingene sendes sendes til alle skoler som har opplæring i samisk fra Røros skole.

 

For informasjon kontakt:

Kategori:
  Nyheter