Samisk språk- og kultursamling for elever i grunnskolen

Av Stig Arne Somby 4 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk språk- og kultursamling for elever i grunnskolen

Aajege ønsker i samarbeid med Brekken skole velkommen til skoleårets siste samisk språk og kultursamling for elever i grunnskolen fra Rørossamisk område. Tema for samlingen er «Gijredaelvie/ vårvinter», hvor målet med samlingen er å lære om og snakke om ulike vinteraktiviteter.

Elevene skal delta i ulike vinteraktiviteter hvor samisk blir brukt, slik som ski- og skileik, isfiske, aking osv.

Sted:               Hamra Ski Lodge i Tänndalen i Funäsdalen
Tidsrom:        Mandag 24. til onsdag 26. april 2017

Lærere på samlingen er Mona, Maria, Inez, Lisa Anna, Sagka, Ann Kristin, Ann-Sofie og Toini. Transport til Hamra organiseres av hjemskolen/ foreldre, og hjemkommunen har det økonomiske ansvaret. Skolene/ elevene melder seg på til samlingen via sin samisklærer.

Kategori:
  Nyheter