Samisk språk- og kultursamling elever i videregående skole

Av Toini Bergstrøm 4 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk språk- og kultursamling elever i videregående skole

Aajege ønsker velkommen til skoleårets andre samisk språk- og kultursamling for sine elever i videregående skole. Samlingen gjennomføres denne gangen på Fosen og Snåsa der vi deltar på ungdomskonferansen til Tjaktjen Tjåanghkoe med tema «Vår kamp – et folks fremtid».

Sted:                     Fosen og Snåsa
Tidsrom:              Tirsdag 26. september til fredag 29. februar

Lærere på samlingen er Maja og Marit. Hjemskolen/fylket har det økonomiske ansvaret for elevens reise, samt overnatting. Skolene/ elevene melder seg på til samlingen via sin samisklærer.

Kategori:
  Nyheter