Sørsamisk semesteremne vår 2018

Av Aajege 3 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Sørsamisk semesteremne vår 2018

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole i Kautokeino å sette i gang «Sørsamisk semesteremne, 30 studiepoeng» som heltidsstudie våren 2018. Studiet er beregnet for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Målet med studiet er at man skal få tilstrekkelig skriftlig og muntlig kompetanse i sørsamisk, slik at man etter fullført studie kan studere på høgskole- og universitetsnivå med sørsamisk som undervisningsspråk. Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i Sørsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1 og 2. Dersom du har uformell språkkompetanse eller hatt annen skolegang tilsvarende dette nivået, kan man be om realkompetansevurdering for opptak til studiet.

Studiet gir 30 studiepoeng på høgskolenivå, og gir rett til støtte gjennom Statens Lånekasse og Sametingets stipendordning for høyere utdanning. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager.

Totalt omfang av opplæringen er på 300 timer undervisning, samt tilsvarende egeninnsats. Studiet organiseres som heltidsstudie på Røros vårsemestret 2018. Opplæringen igangsettes i første halvdel av januar, og avsluttes med eksamen i mai.

Det er en semesteravgift hvert semester på kr. 400,- som betales til Samisk Høgskole. Deltagerne må i tillegg dekke kurslitteratur, reiseutgifter og kost/losji.

Utsatt søknadsfrist 1. desember 2017
Søknad sendes via søknadsweb til Samisk Høgskole.

Studiet igangsettes under forutsetning av at minimum 6 studenter takker ja til studieplass. Studentopptak skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 12 studieplasser. For mer informasjon kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 907 23 513 eller e-post toini.bergstrom@stfk.no.

 

Kategori:
  Nyheter