Oppsamlingskurs – vætna

Av Toini Bergstrøm 3 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Oppsamlingskurs – vætna

Aajege planlegger i samarbeid med Åarjel Saemien Dajve å ha et oppsamlingskurs – vætna den 10. og 11. juni 2017. Hensikten er å arbeide med egne mjuksløydprosjekt og ferdigstille dem.

Kurset er for deg som har et sløydprosjekt liggende, trenger hjelp til å komme i gang i arbeidet eller med å ferdigstille det. Ta med eget sløydmateriale og utstyr. Samisk termonologi blir brukt i tilknytning til de ulike arbeidsoppgavene.

Kurset gjennomføres over en helgesamling på Brekken oppvekstsenter lørdag 10.  juni kl. 0900 – 1800 og søndag 11. juni kl. 1000 – 1600. Lærer denne helgen er Inez Rensberg.

Kursavgift:
NOK 300 for medlemmer i ÅSD og NOK 600 for ikke-medlemmer.
Ta kontakt dersom du ønsker medlemskap i Åarjel Saemien Dajve (NOK 300).

Påmelding:
Påmelding skjer innen 1.  juni til Maja Kristine Jåma. Påmeldingen er bindende og kurset settes i gang under forutsetning av nok deltakere (minimum 5). Maksimalt antall deltakere er 10 etter prinsippet «først-til-mølla».

Velkommen!

Heelsegh

  • Aajege v/Maja Kristine Jåma, e-post: maja.kristine.jama@stfk.no, tlf.: +47 472 423 66
  • Åarjel Saemien Dajve v/Meerke Krïhke Bientie, mbientie@hotmail.com, tlf.: +47 412 88 227
Kategori:
  Nyheter