Faste stillinger ledig

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Faste stillinger ledig

Aajege er lokalisert ved Røros videregående skole og eies av Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er en spennende samisk arbeidsplass og kompetansemiljø, og er i en positiv utvikling med mange spennende arbeids- og utviklingsoppgaver.

Vi har følgende stillinger ledige med oppstart fra 010818:

  • Inntil 100 % fast stilling som lærer i sørsamisk/ prosjektmedarbeider
  • Inntil 100 % fast stilling med ansvar for kurs og aktiviteter

Arbeidsoppgaver lærer/prosjektmedarbeider:

  • Undervisning i sørsamisk.
  • Prosjektrelaterte arbeidsoppgaver for synliggjøring, utvikling og styrking av sørsamisk språk og kultur.

Arbeidsoppgaver kurs og aktivitetsansvarlig:

  • Initiere og gjennomføre kurs og aktiviteter i henhold til sentrets målsetninger.
  • Prosjektrelaterte arbeidsoppgaver for synliggjøring, utvikling og styrking av sørsamisk språk og kultur.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det kreves relevant høyere utdanning og praksis, gode samisk språkkunnskaper og kjennskap til samiske forhold. Til lærerstillingen kreves også pedagogisk kompetanse.

Vi søker en arbeidstaker med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.

Fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. Politiattest kreves. Fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent oppfordres til å søke.

 Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Toini Bergstrøm tlf. 907 23513 eller e-post toibe@trondelagfylke.no

Søknad skrives via web på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside.

Innen 26. april 2018

Kategori:
  Nyheter