Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 2 år siden
Hjem  /  Boks  /  Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien gåalmeden biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme.

Kategori:
  Boks