Lahkoe jåvlh

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Lahkoe jåvlh

Dellie jåvle-eejehtalleme mijjen luvnie. Gaavnedibie vïjhth jåvli mænngan. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

Kategori:
  Boks