Samisk helse- og sosialfaglig seminar

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk helse- og sosialfaglig seminar

Aajege – Samisk språk- og kompetansesenter på Røros har i samarbeid Sametinget gleden av å invitere deg til nettverksseminar på Stjørdal

Torsdag 24. og fredag 25. januar 2019
Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal

Samisk helse- og sosialfaglig nettverksseminar er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, og en viktig arena for kunnskapsformidling og -utveksling, samt nettverksbygging.

Årets seminar:
Tema for begge dagene av seminaret er «Hva er samisk helse?» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Noen av årets foredragsholdere er blant annet Snefrid Møllersen som skal presentere sin artikkel fra samiske tall forteller «Helserelaterte leve- og arbeidsforhold for reindriftssamisk befolkning i sørsamisk område», «Anette Langås Larsen skal snakke om «Helbredelse og helsevesen, ja takk begge deler», Soile Hämäläinen har tittelen «Joikens mulige helsefordeler» og Lena Kråik snakker om «Samer och vård i livets slutt» og «Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) – Førsta hjälpen i vägløst land». Seminaret har oppstart med lunsj torsdag og avsluttes med lunsj fredag.

For nærmere beskrivelse av program se her.

Seminarets hovedmål:

  • Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:
– Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
– Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
– Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:
– Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
– Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Paul Bendik Jåma, Anna Cicilie og Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i sørsamisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør for inntil 12 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad på forhånd, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 14. desember

Du som vil delta fyller ut denne påmeldingsblanketten, og returer den til Aajege v/ Toini Bergstrøm, eventuelt på mail toibe@trondelagfylke.no. Ved spørsmål kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 74 17 76 03, mobil 90 72 35 13 eller mail.

Kategori:
  Nyheter