Samisk helse- og sosialfaglig seminar

Av Toini Bergstrøm 4 uker siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk helse- og sosialfaglig seminar

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere deg til nettverksseminar på Røros.

Torsdag 29. og fredag 30. oktober 2020
Røros Hotell på Røros

Samisk helse- og sosialfaglig nettverksseminar er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, og en viktig arena for kunnskapsformidling og -utveksling, samt nettverksbygging.

Årets seminar:

Tema for begge dagene av seminaret er «Helsetjenester til samisk befolkning i sørsamisk område» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Prosjektet «Sørsamisk helseteam på sørsamisk område» skal etter planen igangsettes høsten 2020. For å ha mulighet til å demonstrere og synliggjøre foreløpige resultater i prosjektet har vi i den anledning flyttet samisk helse- og sosialfaglig nettverk til Røros dette året. Vi kommer til å følge nasjonale råd i forhold til smitteverntiltak av Covid-19, og vil ha en fortløpende vurdering av om seminaret kan avvikles som planlagt.

Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål:
Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:

  • Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
  • Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
  • Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:

  • Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
  • Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Paul Bendik Jåma, Johan Martin Stenfjell, Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i sørsamisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør for inntil 12 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad på forhånd, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 28. september 2020

Påmeldingsblankett og priser på overnatting kommer og vil bli lagt ut. Ved spørsmål kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 74 17 76 03, mobil 90 72 35 13 eller mail toibe@trondelagfylke.no.

Kategori:
  Nyheter