Samisk helsekonferanse Røros 2020 – UTSATT til 2021

Av Toini Bergstrøm 10 måneder siden
Hjem  /  Nyheter  /  Samisk helsekonferanse Røros 2020 – UTSATT til 2021

Vi ser oss dessverre nødt til å utsette «Samisk helsekonferanse 2020 Røros» på grunn av Covid-19 situasjonen.
Konferansen utsettes til 2021, og vi vil komme tilbake til nytt tidspunkt. 

Aajege – Samisk språk- og kultursenter på Røros har i samarbeid med Sørsamisk helsenettverk og Sametinget gleden av å invitere deg til samisk helsekonferanse på Røros.

Onsdag 28. og torsdag 29. oktober 2020
Røros Hotell på Røros

Samisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Samisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging.

Årets seminar:
Seminaret tar for seg temaet «Helsetjenester til samisk befolkning» som følges opp med ulike foredrag om helsefaglige tiltak og prosjekter knyttet til det Saepmie og det sørsamiske området. Prosjektet «Sørsamisk helseteam på sørsamisk område» skal igangsettes høsten 2020. For å ha mulighet til å presentere og synliggjøre foreløpige resultater i prosjektet har vi i den anledning konferansen til Røros dette året. Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse. Det nasjonale prosjektet «Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» er sluttført og strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» vil bli lagt frem av representanter fra Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Sametinget under konferansen. Vi kommer til å følge nasjonale råd i forhold til smitteverntiltak av Covid-19, og vil ha en fortløpende vurdering av om seminaret kan avvikles som planlagt.

Programmet med foredrag og innledere er under utarbeidelse.

Seminarets hovedmål:
Å bidra til tilrettelagte helse- og sosialtjenester for samer i sørsamisk område.

Delmål:

  • Å videreutvikle og videreføre samisk kompetansenettverk i sørsamisk område.
  • Å dele erfaringer og kunnskap om samisk kultur i yrkesutøving.
  • Å gi deltagerne en faglig utvikling.

Målgruppe:

  • Personer som har eller er interessert i samisk kulturforståelse i helse- og sosialfaglig arbeid.
  • Fagfolk som har behov for økt kompetanse i samisk kulturforståelse.

Fagansvarlig er ressursgruppa for nettverket bestående av Anne Lajla Westerfjell Kalstad, Paul Bendik Jåma, Johan Martin Stenfjell, Hanne Magga sammen med Toini Bergstrøm fra Aajege.

Invitasjonen til seminaret går til aktuelle personer i samisk område med praksis/er under utdanning innenfor helse- og sosialfag. Opphold for seminaret dekkes av arrangør for inntil 12 deltagere etter avtale. Vi oppfordrer kursdeltagere til å søke sin arbeidsgiver om å delta på seminaret, opphold, og til dekking av reiseutgifter. For de som ikke får dekket reiseutgifter, vil vi etter søknad på forhånd, forsøke å gi noe reisestøtte. Kjenner du noen som er interessert i invitasjonen, så ber vi deg gi oss beskjed.

Påmelding innen 28. september 2020

Påmeldingsblankett og priser på overnatting finner du HER.
Påmelding sendes til Toini Bergstrøm på mail toibe@trondelagfylke.no.

Ved spørsmål ta kontakt med Toini Bergstrøm på mail eller på tlf.mobil 90 72 35 13/ 74 17 76 03.

 

Kategori:
  Nyheter